Zubné lekárstvo

Vážení pacienti.

 

ODPORÚČANIA PRE PACIENTOV V STOMATOLOGICKEJ STAROSTLIVOSTI

Čo robiť, ak:

   1. vypadne plomba, zlomí sa zub

 1. nejesť na tej strane, ak zlomený zub pichá, derie jazyk zahladiť pilníkom na nechty ( samozrejme pilník najprv dezinfikovať, ponoriť do vriacej vody )
 2. dôkladne si vyčistiť postihnutý zub po každom jedle zubnou kefkou a pastou (prípadne ak máte medzizubnou kefkou, alebo jednozväzkovú kefku) – zbytky jedla spôsobujú citlivosť

  2.  zub citlivý na studené/teplé – vyhýbať sa príliš studeným(teplým) nápojom(jedlám)

  3.   zub bolí cez deň, citlivosť pri žuvaní – vyhýbať sa tvrdším jedlám, nežuť na tej strane, nežuť žuvačky

  4.   zub bolí cez deň aj celú noc 

            a.   prikladajte si zvonka na postihnutú stranu studené obklady

            b.   užívajte lieky s analgetickým účinkom (proti bolesti)

 5.  bolí zub múdrosti viem otvoriť ústa

             a.  dôkladne si vyčistite postihnutú oblasť po každom jedle najlepšie jednozväzkovou kefkou, ak nemáte obyčajnou kefkou – zbytky jedla spôsobujú zápal

              b. vyplachujte vlažným repíkom alebo s ústnou vodou s obsahom chlórhexidínu (protizápalové účinky) len krátkodobo napr. Parodontax, Curaprox, Corsodyl ak nemáte obyčajnou vodou,                         možete použiť ústnu sprchu prípadne sprchovaciu ružicu

6.  bolí zub viac ako 24 hodín, neviem otvoriť ústa, som opuchnutý a mám teplotu – kontaktujte nás telefonicky

7.  tlačí ma protéza 

      a.   na  ukľudnenie  sliznice vyplachujte vlažným repíkom, ošetrujte postihnutú oblasť  protizápalovými gélmi (napr. Curasept gél, Mundisal gél)

      b.  neskúšajte upraviť s pilníkom (možné poškodenie protézy), radšej nenoste      

8.  spadla mi korunka – skúste si nalepiť fixačným krémom na protézy (napr. Corega)

 

1. Záchovná stomatológia 

 1. Zubný kaz - je najčastejší problém, pre ktorý pacienti navštevujú zubného lekára. Zubný kaz sa nedá liečiť - ak raz vzikne, dá sa len odstrániť spolu s poškodenou časťou zubu a zabrániť jeho ďalšiemu šíreniu. U nás používame dva druhy výplní a to biele (fotokompozitné a skloionomerné)  a strieborné (amalgánové). Ich výber závisí od viacerých faktorov (veľkosť, lokalizácia kavity, želanie pacienta, atď...).

 2. Endodoncia (vyplnenie koreňových kanálikov) – Endodontickému ošetreniu zubov sa nedá vyhnúť, keď sa zubný kaz dostal do takej hĺbky, že prenikol až k nervu.

  Včasné odstránenie odumretého tkaniva a úspešné ošetrenie koreňových kanálikov, zub zachráni a zubár sa nemusí rozhodnúť pre jeho extrakciu (vytiahnutie).

2. Stomatologická chirurgia - Keď zlyhá záchovná stomatológia a dôjde k veľkej strate zubných tkanív, nastupuje chirurgická stomatológia – nutnosť extrakcie (vytiahnutie).

 

3. Protetická stomatológia - Hlavnou úlohou tohto ošetrenia je nahradiť chýbajúce zuby, prípadne celý chrup a tým zlepšiť alebo obnoviť žuvaciu schopnosť pacienta a estetiku.

 1. Fixné náhrady – pevne fixované (nacementované) na obrúsených zuboch

  - korunka – používa sa, keď je zub deštruovaný natoľko, že ho nemožno zrekonštruovať výplňou. Zub sa obrúsi a korunka sa pevne nacementuje.

  - fixný mostík – používa sa pri strate jedného alebo viacerých zubov, tiež je pevne fixovaný na zuboch ktoré súsedia s medzerou a tvoria jeho piliere.

 2. Snímateľné náhrady - prichádzajú do úvahy vtedy ak nastala väčšia alebo úplná strata zubov, sú vyberateľné. 

  - čiastočne snímateľná náhrada - v ústach sa nachádzajú zuby, o ktoré sa náhrada opiera.

  - celková snímateľná náhrada – používa sa, ak už v ústach nie sú žiadne zuby.

4. Detská stomatológia – pečatenie zubov

- Žuvacie plochy zadných zubov majú hlboké ryhy a jamky, kde sa ľahko ukladajú zvyšky jedla a rýchlo sa vytvorý zubný kaz. Tieto plochy je preto dobré zaliať špeciálnou hmotou – pečatidlom s vysokým obsahom fluoru. Povrch zuba bude hladký a nezachytávajú sa na ňom zvyšky jedla a nevytvorí sa na ňom zubný kaz. Zákrok je bezbolestný a trvá len niekoľko minút. Zub sa očistí kefkou a špeciálnou pastou, nanesie sa pečatidlo a vytvrdí sa lampou. Pečatenie vydrží 3-5 rokov, kým sa nezhryzie.

- Odporúčame pečatiť mliečne a trvale zuby hneď po prerezaní.

5. Implantológia - Moderným riešením náhrady chýbajúceho zubu je použitie implantátu. Zubné implantáty dokážu nahradiť nielen jeden chýbajúci zub, ale i celé zuboradie či jeho časť.

Implantát je vlastne titánová skrutka zavedená do kosti namiesto chýbajúceho zubu. V podstate nahrádza chýbajúci koreň zubu.