Zubné implantáty

Vráťte úsmev do svojho života s našimi špičkovými riešeniami!

Najmodernejším, najkomfortnejším a esteticky najlepším riešením náhrady chýbajúceho zubu je zubný implantát. Implantáty sú titánové valce v tvare skrutky, ktoré sú zavedené do kosti hornej alebo dolnej čeľuste. Na tie sa po "vyhojení" upevňuje zubná náhrada. Zubné implantáty dokážu nahradiť nielen jeden chýbajúci zub, ale i celé zuboradie či jeho časť. Keď je zub vytrhnutý, alveolárna kosť stráca svoju funkciu a začína sa postupne ubúdať. Tento proces sa nazýva alveolárna resorpcia a môže viesť k značnému úbytku kostného tkaniva v priebehu niekoľkých mesiacov až rokov po extrakcii zuba. Čím skôr sa implantát zavedie, tým lepšie sa integruje s kosťou a tým lepšie dokáže zabrániť jej úbytku.

Implantológia

 

MÔŽE SA ZAVIESŤ IMPLANTÁT PRI NEDOSTATKU KOSTI?

Zubné implantáty vyžadujú pre správne zavedenie adekvátne množstvo kostného tkaniva. V prípadoch, ak pacient má nedostatok vlastnej kosti sa robí tzv. augmentácia.        
Postup spočíva v doplnení umelej kosti do oblasti, kde má byť implantát zavedený. Augmentácia zabezpečuje, že pacient bude mať dostatočne silný a stabilný základ pre udržanie implantátu a dostatočný objem kosti. Pri augmentácii sa používajú najčastejšie syntetické materiály, ktoré sú aplikované priamo do oblasti, kde je nedostatok kosti. 

Augmentácia

 

POSTUP IMPLANTÁCIE

1. Prvým krokom je podrobné vyšetrenie ústnej dutiny a čeľustí pacienta. Vyhotovia sa RTG a CT snímky, pomocou ktorých je možné určiť množstvo a kvalitu dostupnej kosti a na základe toho sa rozhodnúť, či je potrebná náhrada kosti pre zavedenie implantátu. Pacientovi sa potom vysvetlí celý postup a plán liečby.

2. Druhým krokom je samotná implantácia. Tento chirurgický zákrok sa vykonáva pod lokálnou anestéziou. Do kosti sa zavedie implantát, ktorý bude slúžiť ako koreň nového zuba. Po zavedení implantátu nasleduje obdobie hojenia, ktoré trvá 4-6 mesiacov. Počas tohto obdobia dochádza k osseointegrácii, čo znamená, že implantát sa pevne spojí s čeľustnou kosťou.

3. V treťom kroku zubný lekár urobí presný sken zubného oblúka vybaveného implantátom a následne sa v zubnom laboratóriu navrhne náhrada na implantát.

4. Štvrtým krokom je nasadenie zubnej korunky na implantát. Zubná korunka sa prispôsobí tak, aby zapadla do radu zubov pacienta a aby spĺňala estetické a funkčné požiadavky. 

 

AKÉ IMPLANTÁTY POZNÁME?

Hlavnou výhodou zubných implantátov je ich trvanlivosť a schopnosť fungovať takmer identicky ako prirodzené zuby.

1. KORUNKA NA IMPLANTÁTE       
Používa sa pri náhrade jedného zuba. Do čeľustnej kosti sa zavedie kovový implantát, ktorý slúži ako umelý koreň zuba. Na tento implantát sa následne upevní korunka, ktorá vizuálne pripomína skutočný zub. Tento proces môže trvať niekoľko mesiacov, keďže je potrebné počkať na zarastenie implantátu do kosti. Hlavnou výhodou je, že nie je potrebné obrúsiť susedné zuby. Medzi nevýhody patrí vyššia cena a dlhší čas potrebný na dokončenie celého postupu.  

 

2. ZUBNÝ MOSTÍK NA IMPLANTÁTOCH       
Zubný mostík na implantátoch predstavuje modernú a efektívnu metódu náhrady viacerých chýbajúcich zubov. Implantáty sú chirurgicky umiestnené do čeľustnej kosti na podporu zubného mostíka. Poskytujú pevný základ pre mostík, čo zabezpečuje dlhšiu životnosť a vyššiu funkčnosť náhrady. Tento prístup nevyžaduje obrúsenie susedných zubov, ako je to v prípade tradičných zubných mostíkov, čo je veľkou výhodou pre zachovanie zdravia zubov.        
Z estetického hľadiska zubný mostík na implantátoch vyzerá a funguje ako prirodzený zub, čo prispieva k zvýšeniu sebavedomia a kvality života pacientov. Vo všeobecnosti zubný mostík na implantátoch predstavuje spoľahlivé a dlhodobé riešenie pre pacientov hľadajúcich náhradu chýbajúcich zubov.

 

3. KLASICKÝ MOSTÍK       
Používa susedné zuby ako oporu pre umelý zub alebo zuby, ktoré sa nachádzajú medzi nimi. Tieto oporné zuby je potrebné najprv obrúsiť a potom na nich upevniť korunky, ktoré držia umelý zub na mieste. Výhodou mostíkov je rýchlejší postup a nižšia cena v porovnaní s implantátmi. Nevýhodou je potreba obrúsenia zdravých susedných zubov a potenciálne kratšia životnosť v porovnaní s implantátmi.        
Voľba medzi zubným implantátom a mostíkom závisí od viacerých faktorov, vrátane celkového zdravia pacienta, počtu chýbajúcich zubov a finančných možností. Je dôležité konzultovať s odborníkom, ktorý môže poskytnúť odporúčania prispôsobené individuálnym potrebám pacienta.

 

4. ZUBNÉ IMPLANTÁTY TYPU ALL-ON-4 a ALL-ON-6       
Zubné implantáty typu ALL-ON-4 a ALL-ON-6 sa používajú v prípadoch, keď pacient stratil všetky zuby v jednej alebo obidvoch čeľustiach. ALL-ON-4 a ALL-ON-6 predstavuje uchytenie celkovej náhrady zubov na 4 alebo 6 implantátoch v čeľusti pacienta. 

Náhrada pevne uchytená  - Znamená uchytenie celkovej náhrady zubov na štyroch alebo šiestich precízne umiestnených implantátoch v čeľusti pacienta. Náhrada je fixná, pevne drží na implantátoch. Odstrániť ju vie len zubný lekár alebo implantológ. Kľúčovou výhodou metódy ALL-ON-4 alebo ALL-ON-6 je, že poskytuje stabilnú a dlhodobú náhradu chýbajúcich zubov, ktorá výrazne zlepšuje estetiku úsmevu a funkčnosť zubov. Pacienti, ktorí sa rozhodnú pre tento typ liečby, môžu očakávať nielen zlepšenie vzhľadu svojho úsmevu, ale aj zvýšenie komfortu pri jedení a hovorení.

 

 

Implantát so snímateľnou náhradou - Kombinácia ALL-ON-4 so snímateľnou náhradou, ako je protéza, prináša pacientom viacero výhod. Jednou z najvýznamnejších je, že protéza vďaka implantátom lepšie drží. Táto stabilita zaisťuje väčší komfort pri každodenných činnostiach, ako je jedenie alebo rozprávanie, a zároveň zvyšuje celkovú spokojnosť pacienta s náhradou zubov. Implantáty poskytujú pevný základ pre snímateľnú protézu, zabraňujú jej posunu alebo vypadnutiu, čo je častý problém pri tradičných snímateľných náhradách. Okrem zlepšenia funkčnosti a komfortu, implantáty tiež pomáhajú udržať zdravie kostí čeľuste. Bez zubov dochádza k postupnej strate kosti, čo môže viesť k zmenám vo vzhľade tváre. Počet zavedených implantátov určí implantológ. Snímateľná náhrada sa vyberá pri ústnej hygiene.