Stomatológia

1. Záchovná stomatológia 

 1. Zubný kaz - je najčastejší problém, pre ktorý pacienti navštevujú zubného lekára. Zubný kaz sa nedá liečiť - ak raz vzikne, dá sa len odstrániť spolu s poškodenou časťou zubu a zabrániť jeho ďalšiemu šíreniu. U nás používame dva druhy výplní a to biele (fotokompozitné a skloionomerné)  a strieborné (amalgánové). Ich výber závisí od viacerých faktorov (veľkosť, lokalizácia kavity, želanie pacienta, atď...).

 2. Endodoncia (vyplnenie koreňových kanálikov) – Endodontickému ošetreniu zubov sa nedá vyhnúť, keď sa zubný kaz dostal do takej hĺbky, že prenikol až k nervu.

  Včasné odstránenie odumretého tkaniva a úspešné ošetrenie koreňových kanálikov, zub zachráni a zubár sa nemusí rozhodnúť pre jeho extrakciu (vytiahnutie).

2. Stomatologická chirurgia - Keď zlyhá záchovná stomatológia a dôjde k veľkej strate zubných tkanív, nastupuje chirurgická stomatológia – nutnosť extrakcie (vytiahnutie).

 

3. Protetická stomatológia - Hlavnou úlohou tohto ošetrenia je nahradiť chýbajúce zuby, prípadne celý chrup a tým zlepšiť alebo obnoviť žuvaciu schopnosť pacienta a estetiku.

 1. Fixné náhrady – pevne fixované (nacementované) na obrúsených zuboch

  - korunka – používa sa, keď je zub deštruovaný natoľko, že ho nemožno zrekonštruovať výplňou. Zub sa obrúsi a korunka sa pevne nacementuje.

  - fixný mostík – používa sa pri strate jedného alebo viacerých zubov, tiež je pevne fixovaný na zuboch ktoré súsedia s medzerou a tvoria jeho piliere.

 2. Snímateľné náhrady - prichádzajú do úvahy vtedy ak nastala väčšia alebo úplná strata zubov, sú vyberateľné. 

  - čiastočne snímateľná náhrada - v ústach sa nachádzajú zuby, o ktoré sa náhrada opiera.

  - celková snímateľná náhrada – používa sa, ak už v ústach nie sú žiadne zuby.

4. Detská stomatológia – pečatenie zubov

- Žuvacie plochy zadných zubov majú hlboké ryhy a jamky, kde sa ľahko ukladajú zvyšky jedla a rýchlo sa vytvorý zubný kaz. Tieto plochy je preto dobré zaliať špeciálnou hmotou – pečatidlom s vysokým obsahom fluoru. Povrch zuba bude hladký a nezachytávajú sa na ňom zvyšky jedla a nevytvorí sa na ňom zubný kaz. Zákrok je bezbolestný a trvá len niekoľko minút. Zub sa očistí kefkou a špeciálnou pastou, nanesie sa pečatidlo a vytvrdí sa lampou. Pečatenie vydrží 3-5 rokov, kým sa nezhryzie.

- Odporúčame pečatiť mliečne a trvale zuby hneď po prerezaní.

5. Implantológia - Moderným riešením náhrady chýbajúceho zubu je použitie implantátu. Zubné implantáty dokážu nahradiť nielen jeden chýbajúci zub, ale i celé zuboradie či jeho časť.

Implantát je vlastne titánová skrutka zavedená do kosti namiesto chýbajúceho zubu. V podstate nahrádza chýbajúci koreň zubu.